In anul 1907, in cadrul Laboratorului de electricitate a Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi se
introduc primele lucrări practice de măsurări electrice.

Prima menţiune privind existenţa unei discipline de profil apare în Programa Şcolii de Electricitate
Industrială din Iaşi, seria 1911-1912, unde disciplina de Măsuri electrice şi încercări de maşini îl avea ca
titular pe dl. ing. J. Vârlănescu.

Catedra de Măsuri electrice şi instalaţii electrice apare pentru prima dată în structura Şcolii Politehnice
„Gh. Asachi” (dosarul arhivă IPI, nr.2/1938) la facultatea de Electrotehnică alături de Catedra de
Electricitate şi Electrotehnică generală şi Catedra de Maşini Electrice şi Staţiuni Centrale.

Denumirea actuală – Catedra de Măsurări Electrice şi Materiale Electrotehnice – datează din anul 1990,
ca urmare a reorganizării facultăţii după desprinderea secţiilor de Electronică şi telecomunicaţii,
respectiv Automatizări şi calculatoare, devenite facultăţi de sine stătătoare.

In cadrul departamentului au activat sau mai activează personalităţi marcante ale şcolii de măsurari
electrice ieşene: Profesorul Vasile PETRESCU, Profesorul Dumitru BĂRBULESCU, Profesorul Mihai
ANTONIU, Profesorul Mihai CREŢU sau Profesorul Traian BALAN. (link-uri catre paginile acestora)